Master data: Organisaatiot

Master datassa on vaikuttajien rinnalla organisaatioista, joihin vaikuttajat liitetään. Lobsterissa on pääasiassa valtionhallinnon organisaatioita, kuten eduskunta, ministeriöitä ja niiden alaisia virastoja. Valtionhallinnon ulkopuolisia organisaatioita ovat mm. puolueet ja suurimmat kaupungit.

Organisaatioista on niiden perustiedot, kuten käyntiosoite, yleinen sähköposti ja puhelinnumero. Lisäksi mahdolliset sosiaalisen median kanavat sekä lyhyt kuvaus organisaation tehtävistä ja tavoitteista ovat tärkeitä tietoja käyttäjien kannalta.

Organisaatioilla voi olla sisäisiä alaorganisaatioita. Esimerkiksi eduskunnan alaorganisaatioina toimivat valiokunnat ja ministeriöiden alaorganisaatioina niiden osastot. Organisaatiorakenteen voi tarkistaa kunkin organisaation tiedoista löytyvästä organisaatiokaaviosta.

Jokainen kansanedustaja on liitetty omaan puolueeseensa, eduskuntaryhmäänsä sekä valiokuntaan, jonka jäsenenä hän vaikuttaa. Ministeriöiden työntekijät liitetään aina oman ministeriönsä alaorganisaatioon, eli osastoon jossa virkamies pääasiallisesti työskentelee.

Uutta vaikuttajaa lisätessä hänelle määritetään yksi pääasiallinen organisaatio, joka näkyy vaikuttajan tiedoissa ensimmäisenä. Vaikuttaja voi olla liitettynä useampaan organisaatioon, jolloin ne näkyvät vaikuttajan profiilissa aktiivisina positioina.


INTERESTED?

See Lobster in Action

Learn how our customers have made their advocacy work more effective and how Lobster can benefit your team.
Watch this introductory video or schedule a 30-minute online demo from below.