Teema ja sen luominen

Teema on laajempi vaikuttamisen kokonaisuus, johon liittyy yksi tai useita projekteja, kokonaisuuden seurantaa ja mittareita. Teema auttaa johtoa ja projektisalkkujen omistajia seuraamaan lobbauksen etenemistä.

Teeman perusnäkymä kokoaa yhteen kaikkien siihen liitettyjen projektien tekemiset. Teemoja voi kuitenkin rikastaa mm. liitteillä, tausta- tai ajankohtaismuistioilla, muistiinpanoilla ja mediaseurannoilla.

Teeman luominen

Teeman voi luoda omalta painamalla millä tahansa sivulla sivun oikeassa yläreunassa olevaa ympyrää, jossa on PLUS-merkki ja valitsemalla kohdan Lisää uusi teema.

Teema-tekstin klikkaamisen jälkeen avautuu sivu Teeman muokkaamiseksi eli tässä tapauksessa teeman luomiseksi.

Teemalle määritellään nimi sekä valitaan onko teema aktiivinen vai ei. Aktiivinen teema näkyy Lobsterissa suoraan eri listauksissa. Teema, joka ei ole aktiivinen jätetään listaamatta. Aktiivisuusvalinnalla ei kuitenkaan poisteta teemaa vaan vaikutetaan ainoastaan listauksiin.

Liitteitä voi lisätä haluamansa määrän tai jättää liitteet lisäämättä. Liitteiden lisääminen onnistuu myös myöhemmin.

Lisättävälle liitteelle määritellään nimi sekä URL tai Googlea käyttävät voivat etsiä tiedoston Google Drivestä klikkaamalla Etsi-tekstin alapuolella olevaa kuvaketta.

Ohjeen URLin eli tiedostolinkin hakemiseksi Sharepointista, löydät esimerkiksi Microsoftin omasta ohjeesta, kohdasta Kopioitavan tiedoston tai kansion linkin hakeminen.

Yksityiskohtaiset tiedot

Yksityiskohtaiset tiedot kohdan alla on kuvaus ja muistiinpanot kentät. Näiden kenttien keskeisin tehtävä on toimia organisaation sisäisen viestinnän tukena. Lobsteria käyttävät voivat nähdä molemmat kentät.

Kuvaus-kentän on tarkoitus antaa ymmärrys käyttäjälle kyseisen teeman taustoista ja tavoitteista. Vapaaseen tekstikentään voi kirjoittaa muitakin teeman kannalta keskeisiä asioita.

Muistiinpanot-kenttään lisätään teemaa koskevia muistiinpanoja. Tällaisia muistiinpanoja voi esimerkiksi olla arviot teeman etenemisestä, teeman tavoitteiden täyttymisestä tai useamman projektin siirtämisestä teemasta toiseen.

Teemakohtainen seuranta

Teemakohtaisessa seurannassa on useampi vapaa tekstikenttä, joihin on mahdollisuus lisätä organisaation kannalta keskeistä teemaan liittyvää tietoa. Mediaseuranta-, Tutkimuksen seuranta-, Sosiaalinen media- sekä Materiaalit-kenttiin voi kirjoittaa vapaasti tekstiä, mutta niihin voi halutessaan liittää esim. oman mediaseurannan.

Haluttujen tietojen täyttämisen jälkeen Teema tallennetaan painamalla sivun oikeassa alareunassa olevaa Tallenna-nappia. Vaihtoehtoisesti teeman luomisen tai muokkaamisen voi peruuttaa klikkaamalla oikeassa alareunassa olevaa Peru-nappia.


INTERESTED?

See Lobster in Action

Learn how our customers have made their advocacy work more effective and how Lobster can benefit your team.
Watch this introductory video or schedule a 30-minute online demo from below.