Teema-Projekti-TODO-Toimenpide

Lobsteria suunniteltaessa ja rakennettaessa on otettu huomioon usean vaikuttamistyötä eri tavoin tekevän organisaation toimintatapoja. Eri tapojen välillä on yhtäläisyyksiä, jotka antavat perustan Lobsterin prosessille.

Teemat, projektit, TODOt ja toimenpiteet tuovat selkeän rakenteen, mutta antavat joustavuutta istuttaa erilaisten organisaatioiden toimintatapoja Lobsteriin. Myös ad hoc -projektit asettuvat heti uomiinsa kiireestä huolimatta.

Projekteihin ja vaikuttajien kanssa tehtyyn yhteistyöhön onkin helppo palata, kun asiat on jäsennetty suunnittelusta lähtien.

Teema

Teema on laajempi vaikuttamisen kokonaisuus, johon liittyy yksi tai useita projekteja, kokonaisuuden seurantaa ja mittareita. Teema auttaa johtoa ja projektisalkkujen omistajia seuraamaan lobbauksen etenemistä.

Lue lisää teemasta ja sen lisäämisestä täältä.

Projekti

Projektilla on teemaan verrattuna konkreettisempi tavoite ja sillä on tyypillisesti alku ja suunniteltu loppu. Projekti liittyy aina yhteen teemaan.

Projektin etenemistä seurataan TODO-tehtävien ja toimenpiteiden avulla. Lisäksi projektissa seurataan tunnistettujen, keskeisten vaikuttajien suhtautumista projektin tavoitteeseen.

Lue lisää projektista ja sen lisäämisestä täältä.

TODO

TODOt eli tehtävälistat on tarkoitettu helpottamaan niin projektien kuin käyttäjien oman työn suunnittelua. Jokainen TODO liittyy johonkin projektiin ja auttaa näin jäsentämään kunkin projektin etenemistä.

Lue lisää TODOsta ja sen lisäämisestä täältä.

Toimenpide

Toimenpiteet tulevat Lobsterin käyttäjille tutuiksi. Toimenpiteet ja TODO-listat ovat projektien perusta. Toimenpiteillä on aina vastuuhenkilö ja ne ovat vaikuttajatapaamisia, tapahtumia, kampanjoita ja muita projektiin liittyviä tapaamisia.

Lue lisää toimenpiteestä ja sen lisäämisestä täältä.


INTERESTED?

See Lobster in Action

Learn how our customers have made their advocacy work more effective and how Lobster can benefit your team.
Watch this introductory video or schedule a 30-minute online demo from below.