TODO ja sen lisääminen

TODOt eli tehtävälistat on tarkoitettu helpottamaan niin projektien kuin käyttäjien oman työn suunnittelua. Jokainen TODO liittyy johonkin projektiin ja auttaa näin jäsentämään kunkin projektin etenemistä.

TODOn voi luoda missä tahansa Lobsterissa klikkaamalla oikean yläreunan pyöreää + -nappia ja valitsemalla Lisää uusi TODO. Vaihtoehtoisesti TODOn voi luoda projektin TODO-tabissa klikkaamalla + Uusi TODO -nappia.

TODOn voi lisätä jokaisella sivulla olevan oikean yläreunan lisäyspainikkeen lisäksi projektin TODO-välilehdellä.

Kummassakin tapauksessa seuraavassa vaiheessa avautuu TODOn muokkausikkuna, jolla luodaan uusi TODO tai muokataan jo olemassa olevaa tehtävää.

Perustiedot

TODOlle määritellään nimi, joka on pakollinen tieto. Jokainen TODO kuuluu johonkin projektiin, joten projektin valitseminen on myös pakollinen tieto. Haluttu projekti valitaan alasvetovalikosta. Mikäli uuden tehtävän lisääminen on aloitettu projektin perusnäkymästä osaa Lobster valita automaattisesti oikean projektin.

Perustiedoissa on valittavana myös aloitus- ja päättymispäivät. Päivämäärät ovat kuitenkin valinnaisia. TODO, jonka aloituspäivä on tulevaisuudessa piilotetaan projektinäkymässä. Vastaavasti, jos TODO on edelleen tekemättä päättymispäivänä korostetaan se projektinäkymässä.

Vastuulliset

TODOlle on hyvä määritellä vastuullinen tai vastuulliset henkilöt. Useamman käyttäjän vastuuttaminen on tyypillisesti esimerkiksi muistion tai lausunnon valmisteluun liittyvän materiaalin kokoaminen. Myös vaikuttajatapaamisen järjestäminen voi olla tyypillinen tilanne.

Vastuullisten Dashboard muokkaantuu heille vastuutetuilla TODO-tehtävillä.

Kuvaus

TODOn kuvaukseen lisätään perustiedot tehtävästä siinä määrin kuin se on tarpeen. Kenttä on vapaa tekstikenttä, joten erilaisten muotoilujen tekeminen on mahdollista.

Vaikuttajat

Vaikuttajien poiminta TODO-tehtävään helpottaa esimerkiksi vaikuttajatapaamisen tai -tilaisuuden järjestämistä. Hakua voi kohdistaa hakusanoilla ja tageilla.

TODOn voi muuttaa toimenpiteeksi missä vaiheessa tahansa. Tyypillisesti muuttaminen tehdään esimerkiksi, kun vaikuttajatapaaminen on vahvistettu. Muuttaminen tapahtuu TODOn sivulla painamalla MUUNNA TOIMENPITEEKSI -nappia.

Vaikuttajia voi etsiä esimerkiksi nimen, tittelin tai organisaation perusteella. Lisäksi vaikuttajia voi hakea tageilla; Lobsterin Master datassa on esimerkiksi erityisavustaja-tagi. Tuo tagi on jokaisen ministerin erityisavustajan kohdalla.

Vaikuttajia voi hakea vapaalla tekstihaulla ja tageilla sekä edellisten yhdistelmillä.

Haluttujen tietojen täyttämisen jälkeen TODO tallennetaan painamalla sivun oikeassa alareunassa olevaa Tallenna-nappia. Vaihtoehtoisesti TODOn luomisen tai muokkaamisen voi peruuttaa klikkaamalla oikeassa alareunassa olevaa Peru-nappia.


INTERESTED?

See Lobster in Action

Learn how our customers have made their advocacy work more effective and how Lobster can benefit your team.
Watch this introductory video or schedule a 30-minute online demo from below.