Uutta: Uusi projektien ja toimenpiteiden ulkoasu, TODO-muutos

Projektit ja toimenpiteet

Projektien ja niiden toimenpiteiden ulkoasu vastaa nyt teemojen ulkoasua. Samalla ulkoasuun tuli pieniä päivityksiä. Niistä näkyvin on tapahtumien ja toimenpiteiden näyttäminen pystysuuntaisella aikajanalla. Näin käyttäjät näkevät koko projektin yhdellä silmäyksellä ja yksityiskohtaisempiin tietoihin päsee toimenpiteitä klikkaamalla.

Vaikuttajien asenteet näytetään nyt projektisivulla graafina, joka klikkaamalla pääsee muokkaamaan asenteita. Tarkemmassa asennenäkymässä on myös projektin asennemuutosten yksityiskohtainen historia. Selkeä ulkoasu toistuu, kun vaikuttajat ja organisaatiot näytetään listana kuvia, joita klikkaamalla pääsee katsomaan näistä kaikki tiedot.

Toimenpiteet näytetään varsin vastaavassa ulkoasussa, tosin toimenpiteissä on niin paljon vähemmän tietoa että ne näytetään kaikki yhdessä näkymässä.

Selkeytetty TODO-lista

Projekteilla on tähän asti ollut tapaamisten, tapahtumien ja vastaavien lisäksi kategoriaan “Muu” listattuja toimenpiteitä. Näiden käyttötarkoitus on ollut seurata tehtäviä joilla ei ole välttämättä tarkkaa ajankohtaa. Niillä on kuitenkin voinut olla alku- ja loppupäivämäärä sekä vastuussa olevat käyttäjät. Termistö on kuitenkin aiheuttanut hämmennystä, joten nimesimme kategorian uusiksi nimellä TODO.

TODO-tyyppiset toimenpiteet näytetään erikseen projektin sivulla. Listalla näkyvät aina kaikki keskeneräiset tehtävät ja muistutuksena myös sellaiset tehdyksi merkityt, joiden loppumispäivämäärä ei ole vielä mennyt.

Muita pienempiä päivityksiä

Käyttöliittymää ja terminologiaa on paranneltu monesta kohtaa. Esimerkiksi koko palvelun laajuinen haku on saanut uuden käyttöliittymän ja tapahtumahaussa voi nyt rajata menneet tapahtumat hakuun tai pois siitä. Dashboardille eli Lobsterin työpöydälle on tullut mukaan kaikkien projektien yhdistetty aikajana ja teemat. Projekteihin ja tapahtumiin voi nyt liittää otsikkokuvan joka helpottaa niiden tunnistusta.

Lisäksi uusin versio korjaa jälleen nipun bugeja. Esimerkiksi joissakin tilanteissa on ollut mahdollista tilapäisesti poistaa master datan mukana olevia tietoja ja organisaatiokaavio näytettiin myös yksittäisille organisaatioille. Kuvien rajauksesta on myös korjattu useampia esiin tulleita virhetilanteita.


INTERESTED?

See Lobster in Action

Learn how our customers have made their advocacy work more effective and how Lobster can benefit your team.
Watch this introductory video or schedule a 30-minute online demo from below.