Uutta: Vaikuttamisen teemat, liitetiedostojen muutos ja tietojen export

Vaikuttamisen teemat

Teemat kokoavat vaikuttamisen kokonaisuuden yhtenäiseen, helposti seurattavaan näkymään. Projektisalkkun lisäksi teemoihin voi liittää projektien ulkopuolista tietoa, esimerkiksi taustamateriaaleja tai mediaseurannan. Teemassa on kaikki vaikuttamiseen tarvittava tieto yhdessä paikassa, automaattisesti koostettuna.

Lähitulevaisuudessa tarjoamme teemoissa integraatiota yleisimpiin mediaseurantapalveluihin niin perinteisen kuin sosiaalisenkin median osalta. Jo nyt teemoihin voi liittää tiedostot suoraan organisaatiossa käytössä olevalta verkkolevyltä, kuten Google Driveltä tai Microsoftin One Driveltä.

Aktiivisen kehityksessä ovat teemakohtaiset mittaristot. Vaikuttamiselle ei kuitenkaan ole laajalti käytössä olevaa yhtenäistä mittaristoa, joten haluamme luoda mittarit yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tavoitteena on luoda selkeä teemakohtainen mittaristo siitä miten vaikuttamisprojekti etenee.

Projekti- ja toimenpidekohtainen tietojen export Exceliin

Käyttöliittymään on lisätty jokaisen projektin ja toimenpiteen kohdalle nappi vaikuttajien tietojen lataamiseksi paikalliseksi. Luomme Excel-tiedoston, josta löytyvät kaikki projektin tai toimenpiteen vaikuttajat yhteystietoineen. Jokaisen vaikuttajan osalta tiedostossa on myös kaikki häneen yhdistetyt avustajat yhteystietoineen. Avustajaa lisättäessä voi yhteyden kommentiksi kirjoittaa esimerkiksi “Tapaamispyynnöt Liisan kautta”, tämä tieto näkyy sekä Lobsterin käyttöliittymässä että ladatussa Excelissä.

Liitetiedostot verkkolevyille

Käytännössä kaikki asiakkaamme käyttävät jotain verkkolevyä, esimerkiksi Google Driveä tai Dropboxia. Tiedostojen säilyttäminen verkkolevyllä on niiden hallinnoimisen näkökulmasta huomattavasti parempi ajatus kuin kopiointi Lobsteriin. Näin käytössä säilyy aina viimeisin versio tiedostosta, pääsyä siihen hallinnoidaan samoin kuin muihinkin tiedostoihin ja tiedostot ovat mukana myös silloin kun pääsyä verkkoon ei ole.

Jatkossa liitetiedostot ovat siellä missä ne ovat jo ennestäänkin: oman organisaatiosi verkkolevyllä. Niiden liittäminen Lobsteriin on yhtä helppoa kuin tiedostolinkin lähettäminen sähköpostilla. Ainoan poikkeuksen sääntöön tekevät kuvat, joita käyttöliittymässä näytetään. Kuvat ladataan edelleen Lobsteriin kuten ennenkin, jotta voimme tehdä niistä muokattuja versioita.

Muita pienempiä muutoksia

Kuvat rajattiin aiemmin automaattisesti oikean muotoisiksi. Ominaisuuden takian käyttäjän on pitänyt joissain tilanteissa rajata kuva ennen sen lataamista Lobsteriin. Jatkossa käyttäjä voi rajata lataamansa kuvan selaimessa manuaalisesti ellei kuvan oletusrajaus näytä hyvältä.

Ulkoasumme päivitys ja kehitys ovat jatkuneet. Tällä kertaa tapahtumat siirtyivät uuteen formaattiin. Seuraavaksi katsomme projektien ja toimenpiteiden ulkoasun ja niiden pyrimme olevan valmiiksi seuraavassa päivityksessä.

Tuttuun tyyliin mukaan mahtuu myös pitkä lista pienempiä korjausia ja parannuksia.


INTERESTED?

See Lobster in Action

Learn how our customers have made their advocacy work more effective and how Lobster can benefit your team.
Watch this introductory video or schedule a 30-minute online demo from below.